Tuition fee To be confirmed
More information

highschoolprograms.ku.edu.tr 

Overview

Koç Üniversitesi Lise Yaz Okulu Programı, lise öğrencilerinin belirli kariyer alanlarında başlangıç düzeyinde bilgi ve beceri edinmelerine, üniversite tercihleri öncesinde bu alanlarda bilgi sahibi olmalarına ve kariyer basamakları hakkında detaylı bilgi edinmelerine fırsat tanıyor!
Lise öğrencilerinin geleceğe dair kararlarını daha iyi şekillendirmelerini ve yükseköğrenim tercihini daha bilinçli yapmalarını sağlayacak olan program, lisans öğrencilerimize sunulan eğitim müfredatı üzerinden uyarlanarak Koç Üniversitesi öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri tarafından kampüste yüz-yüze olarak verilecektir. Program süresince öğrencilerin katılacakları aktiviteler, akademik ve sosyal hayatlarında farkındalık yaratmalarını sağlayacaktır.Koç University Summer Academy Program provides the opportunity for high school students to acquire entry-level knowledge and skills in certain career fields, to gain knowledge in these fields before choosing a university, and to obtain detailed information about career steps!

The program, which will enable high school students to better shape their future decisions and make their higher education choices more consciously, will be adapted from the education curriculum offered to our undergraduate students and will be delivered face-to-face on campus by Koç University faculty members and research assistants. The activities that students will participate in during the program will enable them to raise awareness in their academic and social lives.

Apply now! Summer Semester 2023/24
Application deadline
31 May 2024, 23:59:59
Turkey Time
Apply now! Summer Semester 2023/24
Application deadline
31 May 2024, 23:59:59
Turkey Time